Oppvarming med lette skrittkombinasjoner eller bruk av step, etterfulgt av styrkeøvelser som tar for seg hele kroppen ved hjelp av strikker, manualer m.m. (Passer for alle)