Vi starter et prosjekt medio september 2017 hvor du vil få tilbud om å delta på 2 ukentlige treninger gjennom 6 måneder, hvor målet er å bedre styrke og balanse. Forskning viser at trening med fokus på muskelstyrke og balanse er de viktigste komponentene for å opprettholde din fysiske funksjon som senior.

Prosjektet er et samarbeid mellom Condis Lørenskog, Virke Trening og NTNU, med støtte fra Helsedirektoratet.

Ta kontakt med Kjell Henriksen hos Condis Lørenskog tlf. 90 12 07 42 / kjell@condis.no ved interesse.

Virke trening

NTNU

Helsedirektoratet