Ønsker du å ta en kroppsanalyse, VO 2 eller laktattest?

Test Lab

    Hvis ja, hvilke? ________________________________________________

Viktig før testing:

  • Ikke tren hardt dagen før testing
  • Ikke spis rett før testing
  • VO 2 egen lett oppvarming 10-20 min
  • Laktat ikke oppvarming