Janne Hestad
Administrasjonsleder Telefonnummer:67 98 06 60

Jobber stort sett BackOffice med strategi, innkjøp, datasystemer, medlemmer etc.