Godt voksne

GODT VOKSNE

Treningens betydning for deg!Seniro

Styrke- og kondisjonstrening er viktig for alle grupper i befolkningen, uansett alder og kjønn. Det er faktisk slik at de som er godt voksne, over 60 år og ikke har trent tidligere, ha enda mer utbytte av slik trening enn de som er unge.

 

Godt voksen og kondisjonstrening

Kondisjonen reduseres etter hvert som du blir eldre, men effektene ved kondisjonstrening er de samme hos friske eldre som hos yngre.

Flere studier har dessuten vist at trening har positive effekter på ulike risikofaktorer for hjerte-karsykdom  hos eldre. Lett til middels kondisjonstrening hos eldre har ført til økt glukosetoleranse og insulinfølsomhet, redusert blodtrykk og bedre blodfett. Effektene ved kondisjonstrening kan være like store som av legemiddelbehandling.

Godt voksen og styrketrening

Kroppens muskelmasse blir mindre når du blir eldre og dette fører til redusert muskelstyrke. En frisk 80-åring kan i noen muskler bare ha halvparten av den opprinnelige muskelmassen igjen! Styrketrening og balansetrening er derfor ekstra viktig, både for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Styrketrening er blant annet med på å påvirke hvor fort du går, hvordan du beveger deg i trapper og hvordan du reiser deg fra sittestilling.

Godt voksen – Balanse, fall og bevegelighet

Forandringer i balansen er en av flere årsaker til at du har lettere for å falle når du blir eldre. For hjemmeboende eldre med lett nedsett funksjon, kan tilpassede øvelser for å forbedre muskelstyrken og balansen, kombinert med spaserturer, gjøre det enklere å forhindre fallulykker. Ved mer sammensatte sykdomsbilder og større funksjonsnedsettelser må man i tillegg sette i gang med andre forebyggende tiltak.

I alle tilfeller anbefales det å trene både styrke og kondisjon for å forbedre balansen og forebygge fall. Allsidig og regelmessig fysisk aktivitet er viktig for både gammel og ung!