Gruppetime

Hva kan trening på vår GRUPPETRENING gi deg?

Forskning har vist at det å trene sammen med andre påvirker den enkeltes innsats, og at man presterer bedre. Vi gir altså mer på trening når vi trener sammen med andre.

Trening i grupper gir deg inspirasjon og resultater. I tillegg viser en rekke forskning innen motivasjonspsykologien at det å være en del av et felleskap og oppleve tilhørighet til noe eller noen har positiv påvirkning på den indre motivasjonen, trivsel, glede og opprettholdelse av treningen/aktiviteten.

På Condis vil Instruktøren i gruppetrening bidra også til økt motivasjon, da hun/han veileder deg trygt gjennom timen,ser til at du gir det lille ekstra, og er der for at nettopp du skal lykkes. Gruppetrening byr også på et hav av ulike muligheter og variasjoner, og er derfor et effektivt verktøy på veien til å nå dine personlige treningsmål.
gruppetr