1. Personopplysninger
Condis Økern behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften. Condis Økern er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Medlemssystemet BRP behandler personopplysninger på vegne av Condis Økern.

Ved å inngå avtale om medlemskap på Condis Økern, vil Condis Økern innhente og lagre personopplysninger om deg, herunder opplysninger om navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato og betalingsinformasjon og eventuelt treningshistorikk. Personopplysningene vil kun benyttes internt hos Condis Økern, og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart.

Condis Økern bruker adgangskort/medlemskort/adgang via mobilapp for å dokumentere ditt medlemskap. Kortet skal fremvises uoppfordret i resepsjonen ved oppmøte. Opplysninger om inn- og utpasseringer registreres av sikkerhetshensyn for å vite hvor mange og hvem som er i lokalet dersom det oppstår behov for evakuering, eksempelvis ved brann. Personopplysninger knyttet til administrasjon av medlemskapet vil bli lagret så lenge medlemskapet består. Ved oppsigelse av medlemskapet vil personopplysningene bli anonymisert etter 12 måneder, men opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.

2. Treningshistorikk
Dersom du ønsker det, kan din treningshistorikk bli lagret for at du skal få oversikt over egen trening. Lagring av treningshistorikk forutsetter at du samtykker. Condis Økern AS prosesserer brukerdata i samarbeid med vår leverandør av treningutstyr Technogym gjennom deres app MyWellnessCloud. Ved å opprette en profil på Condis Økern godtar du at personlig data som adresse, telefonnr etc. blir synkronisert med MyWellnessCloud. For mer informasjon henviser vi til personvernerklæingen på Technogym.com.

Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli anonymisert etter 12 måneder dersom du ved utmeldelsen skriftlig ikke ber om noe annet.

For å få ut informasjon om treningshistorikk, vennligst henvend deg til thorvald@condis.no
Du har rett til innsyn i alle personopplysninger Condis Økern har lagret om deg.