• En PT tilbyr: kondisjonstrening, styrketrening, bevegelighetstrening og kostholdsplanlegging.
    Det tilbys videre relevante tester av alle parametere i forhold til hva som er aktuell målsetning for det enkelte medlem, og PT kan ved avtale med medlem komponere treningsplaner for det enkelte medlem.
  • En Personlig Treningstime varer i 45 minutter hvis ikke annet er avtalt mellom medlem og PT.
  • Medlemmet som kjøper Personlig Trening har selv ansvar for sin egen helsetilstand.
  • Medlemmet må betale for hver avtale, også de som blir avlyst uten å ha gitt beskjed innenfor 24 timer før avtalen skulle finne sted.
  • Alle avtaler skal betales kontant eller med kort ved inngåelse av avtale.
  • Medlemmet må gi beskjed innenfor 24 timer om medlemmet ønsker å avlyse timen. Da blir man ikke fakturert for avtalen. Ved motsatt tilfelle, det vil si når PT ikke kansellerer timen innen 24 timer før avtale, får medlemmet en gratis time med Personlig Trening som erstatning for brutt avtale. Unntak kan skje ved sykdom eller ulykke.
  • CONDIS forbeholder seg retten til å sette inn en annen Personlig Trener (PT) dersom den oppsatte PT`en ikke skulle kunne ha mulighet til å gjennomføre avtalen.
  • Alle avtaler bør gjennomføres innenfor en periode på 6 måneder etter at programmet ble startet, unntak avtales med Personlig Trener.
  • Personlig Trener forplikter seg til, så vel i ansettelsestiden som senere, ikke å viderebringe til uvedkommende informasjon av noen art som man måtte få kjennskap til i forbindelse med sitt arbeid som Personlig Trener.