Trainee – Nyutdannet PT som har utført 0 – 300 timer.

Nivå 1 – Utført 300 – 1499 timer + 1-2 videreutdanninger pr år.

Nivå 2 – Utført 1500 – 3499 timer + 2-3 videreutdanninger pr år.

Nivå 3 – Utført over 3500 timer + 3-4 videreutdanninger pr år.

PT Normal Trainee Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 PT Duo Trainee Nivå 1  Nivå 2 Nivå 3
1 klipp 600 850 1 050 1 190 1 klipp 750 980 1 030 1 390
6 klipp 2 850 3 760 4 000 4 350 6 klipp 4 100 5 400 5 775 6 300
12 klipp 5 100 6 750 7 200 7 850 12 klipp 7 400 9 750 10 450 11 400
18 klipp 7 300 9 750 10 400 11 350 18 klipp 10 600 14 000 14 950 16 300
30 klipp 11 900 16 000 17 150 18 700 30klipp 17 550 23 200 24 750 27 000
60 klipp 31 000 33 100 36 100 60 klipp 44 800 47 850 52 200